News

HANDY HAS BEEN SUCCESSFUL HANDLE FOR NEW RESTAURANT PARTNERS!

2. Sản phẩm / Dịch vụ
+ List danh mục các sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp
+ Sản phẩm 1: HANDY App (dành cho users) – Đã cung cấp link phía trên
+ Chú thích: HANDY APP là một ứng dụng dùng để đặt và giao món ăn tại Việt Nam. Chúng tôi kết nối khách hàng với những nhà hàng Hàn, Nhật, Trung, Âu Mỹ và Việt có cùng một triết lý với chúng tôi – đặt khách hàng ở trung khi cung cấp dịch vụ.
+ Sản phẩm 2: HANDY Merchant App (dành cho đối tác nhà hàng) – https://apps.apple.com/vn/app/handy-partner/id1566087965?l=vi&platform=iphone
+ Chú thích: HANDY Merchant App là nơi đối tác nhà hàng có thể quản lý đơn hàng, kiểm tra công nợ, kiểm tra hành trình giao hàng và yêu cầu hỗ trợ từ bộ phận chăm sóc khách hàng của HANDY.
+ Sản phẩm 3: HANDY Crew (Dành cho tài xế HANDY) – https://apps.apple.com/vn/app/handy-crew/id1566086446?l=vi
+ Chú thích: HANDY Crew là nơi các tài xế của chúng tôi có thể cập nhật tiến độ và hành trình giao hàng.