CHƯƠNG I : QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 : Mục đích

Các Điều khoản này nhằm quy định về các vấn đề liên quan đến các điều kiện, quy trình sử dụng và các vấn đề cần thiết khác cho tất cả các dịch vụ của ứng dụng được điều hành bởi Công ty Dream Space.

Điều 2 : Định nghĩa và diễn giải

Các từ và cụm từ được sử dụng trong thỏa thuận này được định nghĩa và diễn giải như sau.

Thành viên: Là người đăng ký sử dụng phần mềm. Thành viên nhập thông tin cơ bản và đăng ký thỏa thuận dịch vụ với công ty.

ID: Là  chuỗi ký tự , được kết hợp từ các chữ cái và số được chọn bởi thành viên và được công ty Dream space chấp thuận. ID dùng để nhận dạng thành viên đang sử dụng ứng dụng của công ty.

Mật khẩu: Là chuỗi ký tự được kết hợp từ các chữ cái, số hoặc ký tự đặc biết được chọn bởi thành viên để bảo vệ quyền riêng tư và thông tin tài khoản của họ trên phần mềm, tránh sự truy cập bất hợp pháp từ người khác.

Điều 3 : Thông báo, hiệu lực và thay đổi các điều khoản

Các điều khoản và điều kiện sẽ được hiển thị trên màn hình khi đăng ký thành viên và công ty có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện khi có sự thay đổi trong hoàn cảnh hoặc lý do kinh doanh quan trọng.

Các điều khoản và điều kiện này, đã được thay đổi phù hợp với hoàn cảnh của công ty, sẽ có hiệu lực khi thông báo cho người dùng.

Điều 4 : Điều khoản khác

Các mục không được quy định trong các Điều khoản này là Luật Viễn thông, Luật Kinh doanh Viễn thông, Luật Xúc tiến Thông tin và Truyền thông, Luật Bảo vệ Người tiêu dùng trong Thương mại Điện tử, v.v. Các luật khác có liên quan như Luật về quảng bá sử dụng mạng thông tin và truyền thông, Luật bảo vệ người tiêu dùng, v.v…cũng sẽ được tuân theo.

CHƯƠNG II :  ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều 5:  Đăng ký sử dụng

(1) Nếu người dùng đồng ý với các điều khoản, điều kiện và chính sách bảo vệ thông tin cá nhân trong hướng dẫn đăng ký thành viên và nhấp vào nút ‘xác nhận’ sau quá trình đăng ký (điền vào mẫu đơn theo mẫu quy định của công ty), người dùng có thể sử dụng ứng dụng.

(2) Người dùng khi đăng ký phải sử dụng tên thật và thông tin thực tế của mình.

Người dùng không nhập tên thật hoặc thông tin thực tế của họ có thể không được bảo vệ về mặt pháp lý và có thể bị hạn chế sử dụng dịch vụ.

Điều 6 : Chấp nhận đăng ký sử dụng

(1) Công ty sẽ phê duyệt việc sử dụng dịch vụ cho người nộp đơn theo Điều 5 trừ một số trường hợp vi phạm Điều 2 và 3.

(2) Công ty có thể tạm thời từ chối chấp thuận đăng ký dịch vụ nếu :

  1. Vấn đề thiếu cơ sở dữ liệu, lưu trữ thông tin giữ liệu
  2. Các lỗi về kỹ thuật
  3. Các lý do khác

(3) Công ty có thể không phê duyệt các trường hợp sau đây.

  1. Nếu bạn sử dụng tên của người khác
  2. Khi đăng ký thông tin người dùng sai
  3. Khi đăng ký tài khoản nhằm mục đích gây hại cho xã hội, vi phạm tới vấn đề đạo đức.
  4. Đã hết số lượng tài khoản có thể đăng ký trong ứng dụng

CHƯƠNG III :  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Điều 7 : Nghĩa vụ của Công ty

(1) Công ty có nghĩa vụ vận hành ứng dụng ổn định và liên tục.

(2) Công ty sẽ xử lý kịp thời các ý kiến ​​hoặc khiếu nại của người dùng khi được coi là đúng và hợp pháp. Tuy nhiên, nếu các lỗi mà người sử dụng gặp phải rất khó khăn để ngay lập tức xử lý thì công ty sẽ thông báo lý do và lịch xử lý qua điện thoại hoặc e-mail.

Điều 8 : Nghĩa vụ của người dùng

Người dùng nên làm quen và tuân theo các điều khoản và điều kiện, thông báo của công ty, hướng dẫn sử dụng trang web, v.v. và sẽ không làm bất cứ điều gì cản trở hoạt động kinh doanh của công ty.

Người dùng không được sử dụng trang web cho bất kỳ hành vi thương mại nào mà không có sự chấp thuận trước của công ty.

Người dùng không thể sử dụng thông tin có được thông qua ứng dụng này bằng cách sao chép, thay đổi, dịch, xuất bản, phát sóng và các phương pháp khác hoặc cung cấp cho người khác mà không có sự đồng ý trước của công ty.

CHƯƠNG IV :  CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Điều 9 : Sử dụng dịch vụ

(1) User Người dùng sẽ được sử dụng để đăng nhập vào ứng dụng theo các quy định của Thỏa thuận này.

(2) Các vấn đề liên quan đến việc sử dụng dịch vụ không được chỉ định trong thỏa thuận này sẽ được đăng trong ‘Thông báo’ hoặc được Công ty công bố riêng.

Điều 10 : Cung cấp thông tin

Công ty có thể cung cấp thông tin cho các thành viên bằng e-mail hoặc thư tương ứng về các thông tin khác nhau mà các thành viên cho là cần thiết trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Điều 11 : Đăng quảng cáo

(1) Những liên quan đến hoạt động của dịch vụ, công ty có thể đăng quảng cáo trên màn hình ứng dụng, trang chủ hoặc gửi e-mail.

(2) Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do sự tham gia của thành viên, tự liên lạc hoặc giao dịch trong các hoạt động quảng cáo của nhà quảng cáo khác

Điều 12 : Hạn chế sử dụng dịch vụ

Nếu việc sử dụng và hành vi của ứng dụng này nằm trong từng mục sau đây, công ty có thể hạn chế việc sử dụng tài khoản của người dùng.

(1) Làm tổn hại trật tự công cộng, đạo đức và trật tự xã hội khác

(2) Khi được công nhận khách quan là hoạt động tội phạm hoặc liên quan đến hoạt động tội phạm khác

(3) Nếu bạn làm tổn hại danh tiếng của người khác hoặc cản trở đáng kể việc sử dụng dịch vụ của người khác.

(4) Tuyên truyền liên tục nội dung hoặc thông tin quảng cáo trái với ý định của công ty.

(5) Gây cản trở tới hoạt động của dịch vụ do hack hoặc phân phối vi-rút

(6) Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người dùng khác hoặc bên thứ ba, hoặc nếu có  biểu hiện xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

(7) Nếu bạn bị đánh giá là lấy cắp ID và mật khẩu của người khác

(8) Trong trường hợp vi phạm các luật và quy định liên quan khác và công ty bị đánh giá là không phù hợp với tư cách là người dùng

Điều 13 : Tạm dừng cung cấp dịch vụ

Công ty có thể tạm dừng việc cung cấp tất cả hoặc một phần dịch vụ nếu:

(1) Nếu nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà cung cấp dịch vụ mạng internet bị đình chỉ do vi phạm trong Luật Kinh doanh Viễn thong.

(2) Do sự cố mất điện

(3) Không thể tránh khỏi do chuyển nhượng, sửa chữa hoặc xây dựng các cơ sở

(4) Trong trường hợp dịch vụ bình thường gặp khó khăn do sự thất bại của các cơ sở dịch vụ hoặc tắc nghẽn sử dụng dịch vụ.

(5) Trong trường hợp sảy ra sự cố thiên tai hoặc một số vấn đề tương đương

Điều 14 : Quản lý bưu điện

Để thiết lập văn hóa giao tiếp lành mạnh và vận hành một ứng dụng hiệu quả, Công ty có thể xóa, chuyển hoặc từ chối đăng ký nếu xác định rằng dữ liệu được đăng hoặc cung cấp bởi người dùng thuộc Điều 12.

CHƯƠNG V :  ĐẶT HÀNG VÀ THANH TOÁN

Điều 15 : Phương thức thanh toán

‘Thành viên’ có thể thanh toán tiền mua hàng cho công ty bằng cách sử dụng phương thức thanh toán như sau :  thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng và tiền mặt. Trong trường hợp này, Công ty sẽ không thu thêm các khoản phí bổ sung ngoài hàng hóa đối với phương thức thanh toán của người dùng.

(1) ‘Công ty’ sẽ thông báo cho người dùng về xác nhận đặt hàng thành công khi người dùng yêu cầu mua hàng. Xác nhận đơn hàng có thể được tìm thấy trên bảng thông báo.

(2) Người dùng đã nhận được thông báo xác nhận nếu muốn thay đổi hoặc hủy đơn đăng ký hàng thì phải gọi điện tới công ty ngay để công ty kiểm tra xem có được đổi hay không . Nếu thanh toán đã được thực hiện, thì công ty sẽ hoàn trả lại tiền thông qua tài khoản ngân hàng.

Điều 16 : Chính sách vận chuyển

(1)  ‘Công ty’ sẽ thực hiện chuẩn bị hàng hóa, đóng gói… để hàng hóa có thể được giao trong vòng 2 tiếng kể từ khi người dùng thanh toán hoặc đặt hàng, trừ khi có thỏa thuận riêng về thời gian cung cấp của người dùng và hàng hóa.

(2) ‘Công ty’ được quyền chỉ định phương tiện giao hàng, chi phí giao hàng.

Thời gian giao hàng được người dùng lựa chọn khi đặt hàng trong ứng dụng. Nếu Công ty vượt quá thời hạn giao hàng hợp đồng, Công ty sẽ bồi thường cho người mua hàng nếu công ty không chứng minh được  trường hợp trên là bất khả kháng hoặc không có sơ suất cố ý.

CHƯƠNG VI : MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 17 : Bồi thường và thiệt hại

(1) Nếu công ty không thể cung cấp dịch vụ do thiên tai hoặc bất khả kháng, công ty sẽ được miễn trách nhiệm cung cấp dịch vụ.

(2) Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ giao dịch lẫn nhau giữa người dùng và bên thứ ba.

(3) Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính chính xác, độ tin cậy, v.v. của thông tin, dữ liệu, nội dung, v.v. được đăng bởi người dùng trên bảng thông báo và người dùng sẽ sử dụng trang này theo trách nhiệm của mình.

(4) Người dùng phải chịu trách nhiệm cho mọi thiệt hại liên quan đến dữ liệu được đăng tải bởi người dùng hoặc bất kỳ sao xót  nào liên quan đến việc lựa chọn tài liệu hoặc sử dụng dịch vụ được cung cấp miễn phí.

(5) Người dùng phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại do việc quản lý ID và mật khẩu gây ra và sơ suất của người dùng hoặc sử dụng bất hợp pháp bởi bên thứ ba.

(6) Người dùng phải chịu bất kỳ thiệt hại nào cho công ty do vi phạm các quy định của thỏa thuận này, người dùng vi phạm thỏa thuận này sẽ bồi hoàn toàn bộ thiệt hại gây ra cho công ty.

Điều 18 : Thỏa thuận cung cấp và sử dụng thông tin cá nhân

Công ty không được sử dụng Thông tin cá nhân của các thành viên nếu chưa được sự đồng ý của thành viên ấy.

Điều 19 : Giải quyết tranh chấp

(1) Công ty và Người dùng sẽ thực hiện mọi nỗ lực cần thiết để giải quyết mọi tranh chấp liên quan đến việc sử dụng ứng dụng này.

(2) Nếu hai bên không thể tự giải quyết tranh chấp thì sẽ đưa tới tòa án nhân dân nơi công ty đặt trụ sở chính để giải quyết.

CHAPTER I: GENERAL PROVISIONS

Article 1: Purpose

These Terms are intended to govern matters relating to the conditions, procedures of use and other matters necessary for all application services operated by Dream Space Company.

Article 2: Definition and Interpretation

The words and phrases used in this agreement are defined and construed as follows.

Member: A person who registers to use the software. Members enter basic information and sign up for a service agreement with the company.

ID: A string of characters, a combination of letters and numbers selected by the member and approved by Dream space company. ID used to identify the member who is using the company’s application.

Password: A string of characters that is a combination of letters, numbers or special characters chosen by members to protect their privacy and account information on the software, avoiding illegal access from others.

Article 3: Notice, effect and change of terms

The terms and conditions will be displayed on the screen when registering as a member and the company may change the terms and conditions when there is a change in circumstances or important business reasons.

These terms and conditions, which have been changed to suit the company’s circumstances, will become effective upon notification to the user.

Article 4: Other Terms

Items not covered by these Terms are the Law on Telecommunications, the Law on Telecommunications Business, the Law on Promotion of Information and Communications, the Law on Consumer Protection in E-Commerce, etc. Other relevant laws such as the Law on the Promotion of Use of Information and Communication Networks, the Law on Consumer Protection, etc. will also be followed.

CHAPTER II: TERMS OF USE

Article 5: User registration

(1) If the user agrees to the terms, conditions and personal information protection policy in the member registration instructions, and clicks the ‘confirm’ button after the registration process (fill in the form according to the company’s prescribed form), users can use the application.

(2) Users must use their real name and actual information when registering.

Users who do not enter their real name or actual information may not be legally protected and may be restricted from using the service.

Article 6: Accepting user registration

(1) The Company will approve the use of the service for the applicant in accordance with Article 5 except in some cases of violation of Articles 2 and 3.

(2) The Company may temporarily refuse to accept the service registration if:

The problem of lack of database, storing data

Technical errors

Other reasons

(3) The Company may not approve the following cases.

If you use someone else’s name

When registering wrong user information

When registering an account for the purpose of harming society, violating ethical issues.

The number of accounts that can be registered in the app has been exhausted

CHAPTER III: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE WOMEN PARTIES

Article 7: Obligations of the Company

(1) The company is obliged to operate the application stably and continuously.

(2) The Company will promptly handle user comments or complaints when deemed to be true and legitimate. However, if the errors encountered by the users are very difficult to immediately handle, the company will notify the reason and the processing schedule by phone or e-mail.

Article 8: User’s Obligations

Users are advised to familiarize themselves with and abide by the terms and conditions, company notices, website manuals, etc. and will not do anything to interfere with the company’s business.

Users may not use the website for any commercial activity without the prior approval of the company.

The user may not use the information obtained through this application by copying, changing, translating, publishing, broadcasting and other methods or providing it to others without the prior consent of the company. company.

CHAPTER IV: PROVIDED AND USE OF SERVICES

Article 9: Use of the service

(1) User The User will be used to log into the application in accordance with the provisions of this Agreement.

(2) Matters related to the use of the service not specified in this agreement will be posted in the ‘Notice’ or published separately by the Company.

Article 10: Providing information

The Company may provide information to members by e-mail or correspondence about various information that members deem necessary in the process of using the service.

Article 11: Posting ads

(1) In connection with the operation of the service, the company may post advertisements on the application screen, home page or send an e-mail.

(2) The Company shall not be liable for any loss or damage arising as a result of a member’s participation, self-communication or dealings in other advertisers’ promotional activities.

Article 12: Restrictions on using the service

If the use and behavior of this application falls within each of the following, the company may restrict the use of the user’s account.

(1) Damaging public order, morality and other social order

(2) When objectively recognized as criminal activity or involved in other criminal activity

(3) If you damage someone else’s reputation or significantly interfere with someone else’s use of the service.

(4) Continually propagate promotional content or information against the company’s intentions.

(5) Interfering with the operation of the service by hacking or distributing viruses

(6) Infringes the intellectual property rights of other users or third parties, or if there is a manifestation of infringement of intellectual property rights

(7) If you are judged to have stolen someone else’s ID and password

(8) In case of violation of other relevant laws and regulations and the company is judged to be unsuitable as a user

Article 13: Suspension of service provision

The Company may suspend the provision of all or part of the service if:

(1) If the service provider or internet service provider is suspended due to a violation of the Telecommunications Business Law.

(2) Due to power failure

(3) Inevitability due to transfer, repair or construction of facilities

(4) In the case of normal service difficulties due to failure of service facilities or congestion of service use.

(5) In the event of a natural disaster or some equivalent problem

Article 14: Postal management

In order to establish a healthy communication culture and operate an effective application, the Company may remove, transfer or refuse the registration if it determines that the data posted or provided by the user falls under Article 12.

CHAPTER V : ORDER AND PAYMENT

Article 15: Payment method

‘Members’ can pay for company purchases using the following payment methods: debit card, credit card and cash. In this case, the Company will not charge additional fees other than goods for the user’s payment method.

(1) The ‘Company’ will notify the user of the successful order confirmation when the user requests a purchase. Order confirmation can be found on the bulletin board.

(2) If the user has received a confirmation message, if he wants to change or cancel his order, he must immediately call the company to check if it can be changed or not. If payment has been made, then the company will refund the money through the bank account.

Article 16: Shipping Policy

(1) The ‘Company’ will prepare the goods, pack them, etc., so that the goods can be delivered within 2 hours from the time the user pays or places an order, unless there is a separate agreement on the delivery time. levels of users and goods.

(2) The ‘Company’ is entitled to specify the means of delivery, the cost of delivery.

The delivery time is selected by the user when ordering in the app. If the Company exceeds the contract delivery period, the Company will compensate the purchaser if the Company fails to prove the above case is force majeure or there is no willful negligence.

CHAPTER VI: SOME OTHER PROVISIONS

Article 17: Compensation and damage

(1) If the company is unable to provide the service due to a natural disaster or force majeure, the company will be relieved of its responsibility to provide the service.

(2) The Company will not be responsible for any consequences arising from mutual transactions between users and third parties.

(3) The Company shall not bear any responsibility for the accuracy, reliability, etc. of information, data, content, etc. posted by the user on the bulletin board and the user shall use this page at his/her own responsibility.

(4) The user shall be responsible for any damages related to the data posted by the user or any omission in connection with the selection of materials or the use of the services provided free of charge.

(5) The user shall be responsible for damages caused by the management of the ID and password and the user’s negligence or illegal use by a third party.

(6) The user must bear any damage to the company due to the violation of the provisions of this agreement, the user who violates this agreement will fully indemnify the damage caused to the company.

Article 18: Agreement on provision and use of personal information

The Company is not allowed to use the Personal Information of the members without the consent of the member.

Article 19: Dispute settlement

(1) The Company and the User will make all necessary efforts to resolve any disputes related to the use of this application.

(2) If the two parties cannot resolve the dispute by themselves, it will be brought to the people’s court where the company’s head office is located for settlement.

제1장: 일반 조항

조항 1: 목적

이 약관은 드림스페이스컴퍼니가 운영하는 모든 응용서비스의 조건, 이용절차, 기타 필요한 사항에 관한 사항을 규정함을 목적으로 합니다.

조항 2: 정의 및 해석

본 약관에서 사용하는 용어 및 구문은 다음과 같이 정의되고 해석됩니다.

회원: 소프트웨어를 사용하기 위해 등록한 사람. 회원은 기본정보를 입력하고 회사와 이용계약을 체결합니다.

아이디(ID) : 회원이 선정하고 드림스페이스컴퍼니가 승인하는 문자와 숫자의 조합. 회사의 애플리케이션을 이용하는 회원을 식별하기 위해 사용하는 아이디입니다.

비밀번호: 소프트웨어에 대한 개인 정보 및 계정 정보를 보호하고 타인의 불법 액세스를 방지하기 위해 회원이 선택한 문자, 숫자 또는 특수 문자의 조합인 문자열입니다.

제3조: 약관의 통지, 효력 및 변경

이 약관은 회원가입 시 화면에 표시되며 회사는 사정의 변경이나 업무상 중요한 사유가 있는 경우 약관을 변경할 수 있습니다.

이 약관은 회사의 사정에 따라 변경되어 이용자에게 공지함으로써 그 효력이 발생합니다.

조항 4: 기타 조건

이 약관이 적용되지 않는 사항은 전기통신법, 전기통신사업법, 정보통신진흥법, 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 등입니다. 또한 정보통신망이용촉진등에관한법률, 소비자보호에관한법률 등 기타 관계법령에 의합니다.

제2장: 이용약관

제5조: 이용자 등록

(1) 이용자는 회원가입 안내의 약관 및 개인정보보호정책에 동의하고, 회원가입 절차(회사 소정 양식에 따른 양식 작성) 후 ‘확인’ 버튼을 클릭하면 이용이 가능합니다. 응용 프로그램.

(2) 이용자는 등록 시 실명과 실제 정보를 사용해야 합니다.

실명이나 실제 정보를 입력하지 않은 사용자는 법적 보호를 받을 수 없으며 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.

제6조: 이용자 등록 접수

(1) 회사는 제2조 및 제3조를 위반한 경우를 제외하고는 제5조에 따라 신청자의 서비스 이용을 승낙합니다.

(2) 회사는 다음 각 호에 해당하는 경우 서비스 등록을 일시적으로 거부할 수 있습니다.

데이터베이스 부족, 데이터 저장 문제

기술적 오류

다른 이유들

(3) 회사는 다음 각 호에 해당하는 경우 승낙을 하지 않을 수 있습니다.

타인의 명의를 도용하는 경우

잘못된 사용자 정보를 등록한 경우

사회에 해를 끼치거나 윤리적 문제를 위반할 목적으로 계정을 등록하는 경우.

앱에 등록할 수 있는 계정 수가 소진되었습니다.

제3장: 여성 정당의 권리와 의무

제7조: 회사의 의무

(1) 회사는 애플리케이션을 안정적이고 지속적으로 운영할 의무가 있습니다.

(2) 회사는 이용자의 의견이나 불만이 정당하다고 인정되는 경우에는 신속하게 처리하겠습니다. 다만, 이용자에게 발생한 오류에 대하여 즉시 처리가 곤란한 경우에는 회사는 그 사유와 처리일정을 전화 또는 전자우편으로 통보합니다.

제8조: 이용자의 의무

이용자는 약관, 회사의 고시, 홈페이지 매뉴얼 등을 숙지하고 준수하시기 바랍니다. 회사의 업무에 방해가 되는 행위를 하지 않습니다.

이용자는 회사의 사전 승인 없이는 어떠한 상업적 활동에도 웹사이트를 사용할 수 없습니다.

이용자는 본 어플리케이션을 통하여 얻은 정보를 회사의 사전 승낙 없이 복사, 변경, 번역, 출판, 방송 기타 방법에 의하여 이용하거나 타인에게 제공할 수 없습니다.

제4장 서비스의 제공 및 이용

제9조: 서비스 이용

(1) 사용자 사용자는 본 계약의 조항에 따라 애플리케이션에 로그인하는 데 사용됩니다.

(2) 본 약관에 명시되지 않은 서비스 이용에 관한 사항은 ‘공지사항’에 게시하거나 회사가 별도로 게시합니다.

제10조: 정보 제공

회사는 회원이 서비스 이용과정에서 필요하다고 인정하는 각종 정보에 대하여 전자우편 또는 서신 등의 방법으로 회원에게 정보를 제공할 수 있습니다.

기사 11: 광고 게시

(1) 회사는 서비스 운영과 관련하여 애플리케이션 화면, 홈페이지 등에 광고를 게재하거나 전자우편 등을 보낼 수 있습니다.

(2) 회사는 회원이 다른 광고주의 판촉 활동에 참여하거나 자기 의사소통 또는 거래를 함으로써 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

제12조: 서비스 이용 제한

이 애플리케이션의 사용 및 행위가 다음 각 호에 해당하는 경우 회사는 사용자 계정의 사용을 제한할 수 있습니다.

(1) 공공질서, 도덕 기타 사회질서를 해치는 행위

(2) 범죄행위로 객관적으로 인정되거나 기타 범죄행위에 연루된 경우

(3) 다른 사람의 명예를 손상시키거나 다른 사람의 서비스 이용을 현저히 방해하는 경우.

(4) 회사의 의도에 반하는 홍보성 내용이나 정보를 지속적으로 유포하는 행위

(5) 해킹 또는 바이러스 유포 등 서비스 운영을 방해하는 행위

(6) 다른 이용자 또는 제3자의 지적재산권을 침해하거나 침해하는 징후가 있는 경우

(7) 타인의 아이디 및 비밀번호를 도용한 것으로 판단되는 경우

(8) 기타 관계법령을 위반하여 회사가 이용자로 부적당하다고 판단하는 경우

제13조: 서비스 제공의 중단

회사는 다음 각 호에 해당하는 경우 서비스의 전부 또는 일부의 제공을 중단할 수 있습니다.

(1) 전기통신사업법 위반으로 서비스 제공자 또는 인터넷 서비스 제공자가 정지된 경우.

(2) 정전으로 인해

(3) 시설의 이전, 보수 또는 공사로 인한 부득이한 경우

(4) 서비스 설비의 장애 또는 서비스 이용의 폭주로 인한 정상적인 서비스 장애의 경우.

(5) 천재지변 또는 이에 준하는 문제가 있는 경우

제14조: 우편 관리

회사는 건전한 커뮤니케이션 문화 정착과 효과적인 애플리케이션 운영을 위하여 이용자가 게시 또는 제공한 자료가 제12조에 해당한다고 판단되는 경우 등록을 말소, 이전 또는 거부할 수 있습니다.

제5장 주문 및 결제

제15조: 결제 방법

‘회원’은 직불카드, 신용카드, 현금 등의 결제수단을 이용하여 회사 구매 대금을 결제할 수 있습니다. 이 경우 회사는 이용자의 결제수단으로 상품 외의 추가 요금을 청구하지 않습니다.

(1) ‘회사’는 이용자의 구매신청이 있는 경우 이용자에게 주문이 성립되었음을 알려드립니다. 주문확인은 게시판에서 확인하실 수 있습니다.

(2) 이용자가 확인메시지를 받은 경우에 주문내용의 변경 및 취소를 하고자 하는 경우에는 즉시 회사에 전화하여 변경가능 여부를 확인하여야 합니다. 결제가 완료되면 회사는 은행 계좌를 통해 금액을 환불합니다.

조항 16: 배송 정책

(1) ‘회사’는 배송시기에 관하여 별도의 약정이 없는 한, 이용자가 결제 또는 주문을 한 시점부터 2시간 이내에 상품을 배송할 수 있도록 상품의 준비, 포장 등을 합니다. 사용자 및 상품의 수준.

(2) ‘회사’는 배송수단, 배송비 등을 명시할 수 있습니다.

배달 시간은 앱에서 주문할 때 사용자가 선택합니다. 회사가 약정 배송기간을 초과한 경우, 회사가 위의 경우가 불가항력임을 입증하지 못하거나 고의과실이 없음을 입증하지 못한 경우 구매자에게 보상합니다.

제6장: 기타 조항

제17조: 보상 및 손해

(1) 회사는 천재지변 또는 이에 준하는 불가항력으로 인하여 서비스를 제공할 수 없는 경우에는 서비스 제공에 관한 책임이 면제됩니다.

(2) 회사는 이용자와 제3자 간의 상호 거래로 인하여 발생하는 어떠한 결과에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

(3) 회사는 문서의 정확성, 신뢰성 등에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 정보, 데이터, 콘텐츠 등 이용자가 게시판에 게시한 것으로 이용자는 자신의 책임 하에 본 페이지를 이용하는 것으로 합니다.

(4) 이용자가 무료로 제공하는 자료의 선정 또는 서비스 이용과 관련하여 이용자가 게시한 자료 또는 누락된 자료로 인한 손해에 대한 책임은 이용자에게 있습니다.

(5) 아이디와 비밀번호의 관리 소홀이나 제3자에 의한 부정이용 등으로 인하여 발생한 손해에 대한 책임은 이용자에게 있습니다.

(6) 이용자는 본 약관의 규정을 위반함으로써 회사에 손해가 발생한 경우 이를 부담하여야 하며, 본 약관을 위반한 이용자는 회사에 발생한 손해를 전액 배상하여야 합니다.

제18조: 개인정보 제공 및 이용에 대한 동의

회사는 회원의 동의 없이 회원의 개인정보를 이용할 수 없습니다.

제19조: 분쟁 해결

(1) 회사와 이용자는 본 애플리케이션의 이용과 관련하여 발생한 분쟁을 해결하기 위해 필요한 모든 노력을 기울입니다.

(2) 쌍방이 스스로 분쟁을 해결할 수 없는 경우 회사 본사 소재지 인민법원에 제소하여 해결한다.